Waardevolle landschappen

De trends en ontwikkelingen wat betreft het aspect landschap zijn beperkt. Naar verwachting vinden er weinig tot geen autonome veranderingen plaats die effect hebben op het landschap bij de Nederlandse luchthavens. Er zijn vrijwel geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien die het huidige landschap rondom de luchthavens zullen gaan aantasten. Alleen bij Schiphol is sprake van een ruimtereservering voor uitbreiding[1]. Lelystad Airport ontwikkelt het omliggend netwerk[2]. De meeste luchthavens worden echter niet uitgebreid[3] [4] [5] [6]. Hierdoor blijven de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken grotendeels onaangetast.

Naast de uitbreiding van de luchthavens is het mobiliteitsnetwerk een belangrijke ontwikkeling en met name het railnetwerk[7]. Het aantal reizigers op het spoor blijft groeien en de verwachting is dat dit aantal met 30 à 40% is gegroeid in 2030/2040. Hierbij is het verwachte toekomstbeeld dat nationaal een frequente en snelle verbinding ontwikkeld wordt[8]. Internationaal worden stations verbonden met de HSL naar respectievelijk België/Frankrijk en Duitsland[9]. Dit geeft inzicht op de ontwikkeling van het spoor in Nederland, welke voornamelijk geldt voor de regionale luchthavens[10]. Voor de HSL zal de ontwikkeling met name bij Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zijn[11]. Specifieke locaties van uitbreidingen van het spoor moeten nog gemaakt worden. Om die reden is er onzekerheid hoe nieuwe spoorlijnen gaan lopen en of ze al dan niet landschappelijke of cultuurhistorische kenmerken doorsnijden. Er zijn in de toekomst geen ruimtelijke ontwikkelingen op de luchthavens (buiten de daarvoor bestemde ruimten) en er is onzekerheid over de locaties van de toekomstige uitbreiding/intensivering van de spoorlijnen. Om die redenen wordt ervan uitgegaan dat situatie niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie voor de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken.

De referentiesituatie geeft aan dat het aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol, Lelystad Airport en Eindhoven Airport groeit in 2030 en 2050. Dit heeft impact op de belevingswaarde, doordat meer vliegtuigen zichtbaar zijn in het landschap. Schiphol en Lelystad Airport liggen in een open landschap, waardoor dit een negatieve werking kan hebben op de belevingswaarde. Eindhoven Airport ligt in een bebost gebied, waardoor de groei minder effect heeft op de belevingswaarde dan bij de andere twee luchthavens. De verandering van de belevingswaarde in de referentiesituatie zit voornamelijk in de groei van het aantal vliegtuigbewegingen bij Schiphol, Lelystad Airport en Eindhoven Airport en niet zo zeer in veranderingen in het landschap door ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn beperkt in de referentiesituatie. Door met name de groei op de drie luchthavens heeft de referentiesituatie een risico op een negatief effect op de belevingswaarde bij Schiphol en Lelystad Airport.

 • 1 Provincie Noord-Holland, 2018
 • 2 Provincie Flevoland, 2017
 • 3 Provincie Zuid-Holland, 2019
 • 4 Provincie Noord-Brabant, 2018
 • 5 Provincie Limburg, 2014
 • 6 Provincie Drenthe, 2018
 • 7 Ministerie BZK, 2019
 • 8 Treinreiziger, 2013
 • 9 Rijksoverheid, 2019
 • 10 NS, 2019
 • 11 RHDHV, 2018