Omgevingsveiligheid

Het omgevingsrisico wordt bepaald door de kans dat een vliegtuig neerstort maal de kans dat een of meerdere personen op de grond geraakt worden.

Aan de ene kant is er de trend dat de vliegveiligheid verbetert, aan de andere kant is de bevolkingsomvang en de urbanisatie in 2030 en 2050 onzeker door de grote spreiding in bevolkingsprognoses. In de WLO-scenario’s van CPB en PBL varieert de bevolkingsgroei van de gehele bevolking en de bevolkingsgroei in de Randstad respectievelijk tussen de -2% en +15% en tussen de +2% en +23%[1]. Veel hangt af van waar gebouwd wordt en hoe wordt omgegaan met sloopzones binnen de verschillende beperkingsgebieden. In het PlanMER is niet in detail onderzocht wat de bouwplannen zijn bij gemeenten in de nabijheid van luchthavens in de komende 30 jaar.

  

Scenario hoog

Scenario laag

 

2012

2030

2050

2030

2050

   

(2012=100%)

 

Randstad

7,9 mln.

113

123

105

102

Intermediare zone

5,6 mln.

105

111

101

98

Overig Nederland

3,2 mln.

101

103

96

90

Totale bevolking

16,7 mln.

108

115

102

98

In het PlanMER wordt uitgegaan van WLO scenario Laag. In bovenstaande figuur is wel te zien dat de druk in de randstad ten opzichte van 2012 in 2030 en in 2050 toeneemt. In het lage scenario zijn de procentuele verschillen over het algemeen klein.

  • 1 Manders en Kool, 2015