Beveiliging

De ‘taak’ van beveiliging is om waardevolle en essentiële assets voor een organisatie te beschermen tegen alle vormen van bedreigingen (threats) met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de assets te waarborgen. Een combinatie van de kwetsbaarheid van een asset en de waarschijnlijkheid (kans) en consequenties (effect) van een bedreiging beschrijven het risico.

Een risico binnen deze context is de waarschijnlijkheid van een ongewenste gebeurtenis die de missie van een organisatie in negatieve zin kan beïnvloeden. Een risico bevat ten minste de volgende vier elementen:

  • Een asset (faciliteit, gebouw, voorwerp, persoon, systeem e.d.)

  • De waarschijnlijkheid van een bedreiging

  • Kwetsbaarheden (in het beveiligingssysteem)

  • Gevolgen van een bedreiging

De ICAO definitie van beveiliging (‘security’) is volledig gericht op wederrechtelijke daden op luchthaventerreinen. Zo moeten conform Annex 17 luchthavens worden beschermd tegen terrorisme en criminaliteit, omdat de luchtvaart een aantrekkelijk doelwit is voor terroristen en overige kwaadwillenden[1]. Beveiliging kan ook breder worden opgevat: de beveiliging van systemen tegen technisch falen, het beschermen van digitale systemen tegen wederrechtelijke daden in tijden van toenemende automatisering en globalisering en de opkomst van nieuwe vormen luchtvaart, bijvoorbeeld drones, en de toepassing daarvan in wederrechtelijke daden en andere technologische ontwikkelingen die mogelijk een beveiligingsrisico vormen in de toekomst.

Uitgangspunten

Alle hoekpunten zeggen in meer of mindere mate iets over de capaciteit van de verschillende luchthavens in Nederland. Gezien de geringe focus in de hoekpunten op het thema beveiliging, valt er relatief weinig over te zeggen in de effectenbeoordeling. Groei of krimp van het aantal vliegtuigbewegingen is een factor waar wel iets over gezegd kan worden. Eerst wordt kort uitgelegd waarom dit een factor is voor de beveiligingsrisico’s van luchthavens. Vervolgens zal per hoekpunt op kwalitatieve wijze beredeneerd worden wat het effect is van het groei/krimp scenario, naast eventuele andere maatregelen die mogelijk een beperkt effect hebben op beveiligingsrisico’s.

  • 1 AIVD, 2019