Hoekpunt Concentreren

De klimaatimpact (CO2, NOx, aerosolen, waterdamp) neemt toe als Schiphol een multimodale hub wordt. De verbeterde railinfrastructuur zal een verkeer aantrekkende werking hebben. Om een effect op het klimaat te kunnen hebben moet het stimuleren van duurzame brandstoffen op grote schaal gebeuren.

Elektrische vliegtuigen en drones zullen het aantal vliegtuigbewegingen doen toenemen. Korte afstandsvluchten dragen maar enkele procenten bij aan de CO2-uitstoot. De potentie van reductie is navenant. Door de accumulatie effecten (langdurige verblijftijd) van CO2 zal de klimaatimpact toenemen.

Op basis van de verwachte aantallen vliegtuigbewegingen in combinatie met een bijmengverplichting voor duurzame brandstoffen en elektrificatie tot 500 km (enkel in 2050) is een CO2-emissie van 11,4 tot 12,8 Mton in 2030 en 2,8 Mton tot 8,7 Mton in 2050 voor alle uit Nederland vertrekkende vluchten de verwachting[1]. In vergelijking met de Referentiesituatie is dat een verbetering van 5 tot 10% in 2030 (door het lagere aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol) en een verslechtering van ongeveer 7% in 2050.

In 2030 wordt de doelstelling uit het conceptklimaatakkoord niet gehaald. In 2050 wordt de ICAO-doelstelling gehaald, mits er meer dan 75% bijgemengd wordt. De Parijs-doelstelling wordt niet gehaald.

Tabel 7.28 Klimaatimpact hoekpunt Concentreren

Concentreren

Effect in 2030 ten opzichte van referentiesituatie

Effect in 2050 ten opzichte van referentiesituatie

Conclusie

Schiphol

Positief

Negatief

Positief resultaat in 2030, negatief resultaat in 2050 aannemelijk

Overige luchthavens

Neutraal

Neutraal

  • 1 Afhankelijk van 7 of 20% bijmenging in 2030 en 50% of 100% bijmenging + elektrisch vliegen tot 500 km