Download Rapporten

Samenvatting

De samenvatting geeft de hoofdlijnen van de PlanMER Luchtvaartnota weer. 

PlanMER Luchtvaartnota

Deze 'PlanMER Luchtvaartnota' vormt het hoofdrapport van de PlanMER. 

Het PlanMER is in twee kwaliteiten te downloaden. De versie van 5 Mb kent een iets lagere kwaliteit waardoor figuren soms niet geheel scherp zijn.

Passende beoordeling

De Passende beoordeling gaat dieper in op gevolgen voor Natura-2000 gebieden. Het vormt een onderdeel van de PlanMER. 

Trends en ontwikkelingen

Het document Trends en ontwikkelingen vormt een achtergronddocument bij de PlanMER

HOEKPUNTENDOCUMENT LUCHTVAARTNOTA 2050: BOUWEN AAN EEN NIEUW PERSPECTIEF

Hoekpuntendocument

Opgesteld door het Ministerie van IenW, ondersteund door PosadMaxwan