Bronnenlijst

Alle bronnen zijn geraadpleegd in de periode tussen mei 2019 en november 2019. Voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de geraadpleegde websites kan geen garantie worden gegeven.

ANIMA Project, 2019, ANIMA Project. Weblink

Bergmans D.H.T., H.M.M. van der Wal en H.W. Veerbeek, 2017, Technische mogelijkheden van ‘Flitspalen’ voor vliegtuigen rond.

CE Delft, 2018, Beoordeling Slim én Duurzaam. Weblink

CE DELFT, 2019, Het economisch belang van luchtvaart. Weblink

CleanSky, 2017, Clean Sky 2 Joint Undertaking. Development plan. Weblink

Derei, J., R.H. Hogenhuis, A. Hoolhorst, H.W. Veerbeek en L.J.P. Speijker, 2019, Kennis ten behoeve van de Luchtvaartnota. Weblink

EASA, 2019, European Aviation Environmental Report. Weblink

EASA, 2019, Noise. Weblink

Eurocontrol, 2019, European aviation environmental report 2019. Weblink

FORUM AE, 2017, Alternative fuels – Final Conference Paris.

Gemeente Haarlemmermeer, 2019, 'Wanneer kunnen we nou eens woningen bouwen in Rijsenhout'. Weblink

Hogenhuis R.H., 2013, Validatie van geluidreductie Geilenkirchen. Beschrijving en uitkomsten van validatie met behulp van metingen.

Hogenhuis R.H. en S.J. Heblij, 2018, Trendvalidatie van Doc.29 berekeningen. Weblink

KiM, 2018, Substitutiemogelijkheden van luchtvaart naar spoor. Weblink

Lelystad Airport, 2019, Statement Lelystad Airport opening april 2020. Weblink

LBBL, 2018, Inbreng Luchtvaartnota 2020-2050. Weblink

Lilium, 2019, Hoofdpagina website. Weblink

Manders, T. en C. Kool, 2015, Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's. Den Haag: CPB/PBL.

Ministerie BZK, 2019, Ontwerp Nationale Omgevingsvisie. Weblink

Ministerie IenM, 2016, Kamerbrief Wonen en vliegen in de regio Schiphol. Weblink

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 2018, Woningbouwopgave rondom Schiphol. Weblink

NLR, 2018, Integrale veiligheidsanalyse Schiphol. Weblink

NS, 2019, Vervoerplan NS 2019. Weblink

OVV, 2017, Veiligheid vliegverkeer Schiphol. Weblink

PBL, 2018, Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland. Weblink

PBL, 2019, Parijsakkoord en Luchtvaart. Weblink

PBL, 2019, Transities, ruimteclaims en landschap. Weblink

Provincie Drenthe, 2018, Omgevingsvisie Provincie Drenthe. Weblink

Provincie Flevoland, 2017, Omgevingsvisie Flevoland: Samen maken we Flevoland. Weblink

Provincie Limburg, 2014, Provinciaal Omgevingsplan (POL) 2014: Voor de Kwaliteit van Limburg. Weblink

Provincie Noord-Brabant, 2018, Omgevingsvisie Plan-MER. Weblink

Provincie Noord-Holland, 2018, Omgevingsvisie NH2050. Weblink

Provincie Zuid-Holland, 2018, Woonbarometer 2018. Weblink

Provincie Zuid-Holland, 2019, Omgevingsvisie: omgevingsbeleid Zuid-Holland. Weblink

Raad van State, 2019, PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Weblink

RHDHV, 2018, Vergelijk vliegen met treinreizen voor korte afstanden. Weblink

RHDHV, 2019, Emissiereductiepotentieel in de Nederlandse Luchtvaart. Weblink

RIVM, 2017, Luchtkwaliteit. Weblink

Rijksoverheid, 2018, Kamerbrief ‘Meten van vliegtuiggeluid en reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht’. Kenmerk ENW/BSK-2018/220597. Weblink

Rijksoverheid, 2019, Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Weblink

Schiphol Group, 2017, Schiphol Jaarplan 2017 - Begrippenlijst. Weblink

Schiphol Group, 2018, Jaarverslag 2018. Weblink

Staro, 2019, Passende beoordeling. Weblink

SWAFEA, 2011, Sustainable Way for Alternative Fuels and Energy in Aviation – Final Report. Weblink

Treinreiziger, 2013, Vanaf 2021 pas snelle treinen voor HSL en andere trajecten. Weblink

United Nations, 2019, UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’. Weblink

Volocopter, 2019, Hoofdpagina website. Weblink