Publieke toegankelijkheid luchtvaart

In de toekomst wordt vliegbelasting ingevoerd en zal geïnvesteerd worden in duurzame brandstoffen en elektrisch vliegen. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben op vliegtickets. Concreet houdt dit in dat een vliegtax van €7,- euro per vertrekkende passagier wordt gerekend.

Daarmee is het waarschijnlijk dat de ticketprijs in enige mate harder stijgt dan het algemeen prijspeil en het modaal inkomen. Met de genoemde vliegtax blijft de gemiddelde ticketprijs afgerond echter op 0,6% van een modaal inkomen. Uit onderzoek van CE Delft blijkt evenwel dat 1 tot 3% van de reizigers voor een alternatief zal kiezen (niet reizen, ander vervoersmiddel of andere vertrekluchthavens)[1]. Een relatief groot aandeel van dit percentage heeft betrekking op recreatieve reizigers. Het relatief lage percentage substitutie komt omdat de huidige beperkingen van treinreizen (zoals beperkt netwerk en bestemmingen, reistijd en hogere prijs) niet worden opgelost.

Geconcludeerd wordt dat het effect van een heffing in de vorm van vliegtax er niet voor zorgt dat de luchtvaart daarmee voor het publiek in de toekomst niet substantieel meer of minder toegankelijk wordt dan nu het geval is.

  • 1 CE Delft, 2019