Bereikbaarheid/Connectiviteit/Netwerkkwaliteit

In de toekomst is de verwachting dat het aanbod van Schiphol gelijke tred houdt met de groei van de vraag. Dit biedt perspectief aan marktpartijen om huidig aantal directe bestemmingen en frequentie (directe vluchten per week) te borgen. In de autonome situatie zullen binnen het netwerk natuurlijke verschuivingen optreden op basis van marktvraag en ontwikkelingen aan de aanbodzijde. Door vele variabelen en hoge onzekerheid kan er geen richting aan de verschuivingen gegeven worden.

De totale vrachtvraag op Schiphol gaat met meer dan 100% omhoog; van 1,7 miljoen ton naar 3,4/3,7 miljoen ton in 2050. Door de voorziene groei in Belly capaciteit en Full Freighters (zie indicator Modaliteiten) en een groei in het aanbod op Schiphol kan het vrachtvervoer groeien. Niet alleen in volume, maar ook in het aantal bestemmingen. De groei zal voornamelijk het aandeel van de bestaande bestemmingen versterken. Op Maastricht Aachen Airport is een beperkte groei in het vrachtvolume, waardoor ook geen nieuwe bestemmingen qua vrachtvervoer verwacht worden.

Het aantal passagiers en het vrachtvolume groeit in de autonome situatie. Dit leidt tot een groter volume naar de bestaande bestemmingen. Er zullen wel natuurlijke verschuivingen plaatsvinden, maar er is onzekerheid over welke bestemmingen dat zijn. In de autonome situatie neemt het aantal bestemmingen niet toe, maar de frequentie kan wellicht wel toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Overall is er een toenemende trend te zien.