Vestigingslocaties bedrijven

Schiphol kende in 2018 327 directe bestemmingen en 4.861 directe vluchten per week[1]. In de toekomst (2030 en 2050) zullen internationale relaties van nu niet statisch zijn, maar dynamisch. Flexibiliteit en het vermogen om zich aan te passen is dus van belang voor bedrijven. De bedrijven moeten bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om te sturen op het netwerk en de keuze voor bestemmingen. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor marktpartijen om in te spelen op de gewijzigde vraag. Schiphol groeit qua passagiers en vrachtvolume, zodat de connectiviteit toeneemt. In de referentiesituatie zullen bedrijven zich blijven of gaan vestigen op of rondom Schiphol. Dit duidt een toenemende trend aan ten opzichte van de huidige situatie.

  • 1 Schiphol Group, 2018