Bijlage 1 Geluidshinder door vliegtuigen, NO2-concentraties en Natura 2000-gebieden

Ernstige geluidshinder vliegtuigen (atlasleefomgeving.nl)

Stikstofdioxide 2017 (NO2) RIVM (atlasleefomgeving.nl)

Natura 2000-gebieden: HR = Habitatrichtlijngebied, VR = Vogelrichtlijngebied (atlasleefomgeving.nl)

Stikstofdioxide en Natura 2000-gebieden (atlasleefomgeving.nl)

Ernstige geluidshinder vliegtuigen en Natura 2000-gebieden (atlasleefomgeving.nl)