Veiligheid

Nederland veilig houden staat voorop in de lucht en op de grond. Met betrekking tot de luchtvaart betekent dit veiligheid voor en beveiliging van vliegtuigpassagiers en bemanning, en veiligheid voor bewoners en aanwezige personen op de grond. Ontwikkelingen in de luchtvaart mogen niet ten koste gaan van de veiligheid. De kwaliteit van het veiligheidssysteem, de veiligheidsorganisatie en de veiligheidscultuur moet op orde blijven. In de Ontwerp Luchtvaartnota is dat in de onderstaande punten geconcretiseerd.

  • Integraal veiligheidsmanagement door de sectorpartijen op alle luchthavens van nationaal belang. Invoering hangt onder meer af van het succes van het integraal veiligheidsmanagement op Schiphol.

  • Integrale veiligheidsanalyse bij belangrijke besluiten van de minister over de ontwikkeling van de luchtvaart (bijvoorbeeld groei).

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport zorgt voor voldoende kennis, capaciteit, en middelen om als de autoriteit voor de veiligheid van burgerluchtvaart op te kunnen treden.

  • Meer geld en ruimte voor automatiseren beveiligings- en grenscontroles op luchthavens. Vooruitlopend daarop komt er extra personeel (Kmar) voor deze controles.

  • Het Rijk neemt regie om eisen te stellen aan beveiliging van vitale infrastructuur en luchtvaartsystemen om technisch falen en bewuste verstoring van buitenaf te voorkomen.

  • Voor luchthavens waar vluchten voor spoedeisende hulpverlening en uitoefening van politietaken worden uitgevoerd, wordt in Luchthavenbesluiten een aparte gebruiksruimte voor dit verkeer gecreëerd. Verder zal het Rijk voor dit verkeer haar regierol versterken.

  • Regie nemen op verdere verbetering van het Nederlandse luchtvaartveiligheidssysteem om bij ICAO-audits in de top van best presterende lidstaten te komen.