Connectiviteit

Nederland is op een robuuste manier verbonden met de belangrijke bestemmingen. Het is niet meer vanzelfsprekend om alle vraag te accommoderen. De nadruk ligt op het accommoderen van de vraag waar dat van toegevoegde waarde is voor de behoefte van de Nederlandse gebruikers en economie. Er zijn meer instrumenten nodig om hier op meer verschillende manieren op te kunnen sturen. Dit gebeurt vanuit een integrale benadering van mobiliteit waarbij ingezet wordt op alternatieven over weg en spoor op bestemmingen waar dit reëel is. In de Ontwerp Luchtvaartnota zijn hiertoe de volgende punten benoemd.

  • Het Rijk geeft ruimte om met luchtvaart de internationale verbondenheid met de (voor Nederland) meest relevante plekken in de wereld te accommoderen, binnen de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit veiligheid, gezondheid en duurzaamheid (klimaat), ten behoeve van ons welzijn en onze welvaart.

  • Het Rijk wil dat zoveel mogelijk de vraag wordt geaccommodeerd met de hoogste toegevoegde waarde voor de Nederlandse gebruikers en economie, en werkt aan de beschikbare (beleids)instrumenten om hierop te sturen.

  • Het Rijk hanteert een integrale mobiliteitsbenadering. Alternatieven over weg en spoor (of nieuwe vervoerwijzen) worden ingezet op bestemmingen waar dit reëel is. Het Rijk stimuleert alternatieven voor fysieke verplaatsingen en gedragsveranderingen die leiden tot minder voor mens en milieubelastende mobiliteit. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de landzijdige bereikbaarheid van de luchthavens.