Klimaat

Het aspect Klimaat behandelt de klimaateffecten van de Nederlandse luchtvaart. De effecten op de emissies CO2, NOx en waterdamp van de uit Nederland vertrekkende luchtvaart worden in het PlanMER beschreven. Hieronder worden de trends en ontwikkelingen geschetst.