Mobiliteit/bereikbaarheid

In deze paragraaf is ingegaan op de ontwikkelingen en trends voor de verschillende modaliteiten, bereikbaarheid, netwerkkwaliteit, connectiviteit en vestigingslocaties ten gevolge van de autonome ontwikkeling en voortzetting van het huidige beleid.