Welzijn

Hieronder worden de trends en ontwikkelingen voor welzijn geschetst. Bij welzijn wordt onderscheid gemaakt in publieke toegankelijkheid en rechtvaardigheid.