Natuur

Het aspect natuur valt uiteen in stilte en duisternis, de kwaliteit van natuurgebieden en soorten en verbondenheid en versnippering van gebieden. Hieronder worden de autonome trends en ontwikkelingen beschreven.