Ruimte

Onder het aspect Ruimte vallen de indicatoren ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige functies (geluidsgevoelige objecten, (beperkt) kwetsbare objecten en hoogbouw|) en ruimtebeslag. Hieronder worden trends en ontwikkelingen geschetst.