Veiligheid

Het aspect veiligheid valt uiteen in de indicatoren omgevingsveiligheid, veiligheid vliegen en beveiliging. Hieronder worden kort de trends en ontwikkelingen geschetst.