Beoordelingskader

Het doel van deze beoordeling is het signaleren van beleidskeuzes die kunnen leiden tot risico’s voor de staat van instandhouding van Natura 2000-waarden.

Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Connectiviteit

Een deel van de beleidskeuzen die een (blijvende) goede verbondenheid van de Nederlandse luchtvaart met de rest van de wereld moeten garanderen impliceert dat een toename van het aantal vliegbewegingen niet is uitgesloten.

Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Veiligheid

Beleidskeuzen die zijn gericht op veiligheid hebben in beginsel geen effect op Natura 2000-gebieden. Er bestaat alleen een risico op effecten als op basis van een ‘integrale veiligheidsanalyse’ wordt besloten tot groei van het aantal vliegbewegingen.

Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Gezondheid

Een belangrijk deel van de beleidskeuzen op het gebied van gezondheid is gericht op gezondheid van de mens.

Beoordeling Beleidskeuzen m.b.t. Duurzaamheid

Beleidskeuzen die zijn gericht op duurzaamheid hebben in beginsel geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. In veel gevallen is zelfs sprake van een kans op positieve effecten.