Aanpak

Voor deze Passende Boordeling is een overzicht gemaakt van de relevante beleidskeuzes die mogelijk een risico van effecten op Natura 2000-waarden hebben.

Connectiviteit

Nederland is op een robuuste manier verbonden met de belangrijke bestemmingen. Het is niet meer vanzelfsprekend om alle vraag te accommoderen.

Veiligheid

Nederland veilig houden staat voorop in de lucht en op de grond. Met betrekking tot de luchtvaart betekent dit veiligheid voor en beveiliging van vliegtuigpassagiers en bemanning, en veiligheid voor bewoners en aanwezige personen op de grond.

Leefbaarheid

Vanwege gezondheid worden eisen gesteld aan afnemende geluid- en stofemissies als voorwaarde voor eventuele toekomstige groei; hierbij wordt gebruik gemaakt van het advies voor geluid van de WHO en de aanbevelingen van de Gezondheidsraad en (in

Duurzaamheid

De ambitie is een klimaat neutrale Nederlandse luchtvaart in 2050.