Betrokken partijen

Op diverse momenten zijn verschillende partijen en organisaties geraadpleegd in het PlanMER proces.

Naast het ministerie van IenW zijn andere ministeries en wettelijke adviseurs betrokken bij het opstellen van de NRD, het Hoekpuntendocument en de effectenhoofdstukken van het PlanMER. Ook is een Begeleidingsgroep en een Klankbordgroep samengesteld om reflectie te geven op de onderzoeksmethode, de inhoud en het proces van het PlanMER. In Bijlagen A en B van de NRD zijn de partijen opgenomen die hier plaats in hebben genomen[1].

Begeleidingsgroep PlanMER

Voor het PlanMER van de Luchtvaartnota is een begeleidingsgroep samengesteld. De begeleidingsgroep heeft tijdens het proces geadviseerd over de methodiek. De groep is 6 keer bij elkaar geweest. Hierin zaten deskundigen vanuit de volgende organisaties: CPB, KiM, PBL, RIVM, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en Ministerie IenW.

Stakeholders

Stakeholders die belang hebben bij de Nederlandse luchtvaart, vormen de Klankbordgroep. Tijdens het proces van de voorbereiding van de Luchtvaartnota is vanuit MER-perspectief mogelijkheden geboden tot reflectie.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 1.3 Reflectiemomenten PlanMER en Luchtvaartnota

  • 1 NRD Luchtvaartnota, 8 maart 2019