Hoekpunt Verdelen

Waardevolle landschappen

Hoekpunt Verdelen gaat uit van het verdelen van de luchtvaart over de regionale luchthavens. De regionale luchthavens staan centraal in dit hoekpunt. In Verdelen groeit hierdoor het aantal vliegtuigbewegingen op deze luchthavens. Dit leidt ertoe dat meer reizigers vervoerd moeten worden van en naar deze luchthavens. Om dit tot stand te kunnen laten komen, is het verbeteren en versterken van het infrastructuurnetwerk (E7 en K4) van belang.

Voor de luchthavens Lelystad, Eindhoven en Rotterdam worden in dit hoekpunt het voor- en nattransport verbeterd (maatregel E7). Voor Groningen en Maastricht zijn geen specifieke maatregelen opgesteld. De luchthavens moeten middels hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbonden worden met het nationale openbaar vervoernetwerk. Rotterdam en Eindhoven hebben al een verbinding met het nationale openbaar vervoer en deze verbindingen worden geoptimaliseerd.

Rotterdam ligt ingesloten tussen de stad Rotterdam en beschermde natuur[1]. Door inpoldering is een open landschap ontstaan met natuur en landbouw, waarbij de groenblauwe structuur van belang is[2]. Hierdoor is uitbreiding van het infrastructuurnetwerk van en naar deze luchthaven lastig in te passen in het landschap zonder de kernkwaliteiten te beïnvloeden.

Rondom Eindhoven Airport liggen belangrijke landschappen (zie Tabel 6.2) en de stad Eindhoven. Ten noorden ligt het Nationaal Landschap het Groene Woud, waar leembossen, bolle akkers en een grote variëteit aan water kenmerkend zijn[3]. Ten zuiden ligt het zandlandschap De Kempen, welke een menging is van wonen, landbouw, natuur en recreatie[4]. Daarnaast ligt de luchthaven binnen het Van Gogh Nationaal Park, waarin een authentiek landschap aanwezig is met heide, bossen, kleinschalig boerenlandschap en beken[5]. Uitbreiding van de treininfrastructuur betekent nieuwe doorsnijdingen in (één van) de omringende landschappen, waarbij kernkwaliteiten geraakt kunnen worden.

Lelystad Airport heeft geen goede verbinding met het nationale OV, waardoor hier zelfs geheel nieuwe railinfrastructuur nodig is. Het landschap rondom Lelystad Airport kenmerkt zich door het open landschap met landbouw. Ten westen van de luchthaven ligt het Nationaal Park Nieuw Land, welke gekenmerkt wordt door natte (gras)landen en wat een echt vogelgebied is[6]. Uitbreiding van het infrastructuurnetwerk zal bij alle drie de luchthavens leiden tot nieuwe doorsnijdingen van het landschap, wat kan zorgen voor een negatief effect. Deze maatregel heeft hierdoor een risico op een negatief effect op het landschap.

Maatregel K4 houdt geen uitbreiding of nieuwe aanleg van spoorlijn in, maar zet in op optimalisatie van de huidige infrastructuur. Dit betekent dat er geen nieuwe doorsnijdingen ontstaan in het omliggende landschap en daardoor de kernkwaliteiten van de landschappen niet worden beïnvloed. Hierdoor heeft deze maatregel weinig tot geen effect op het landschap.

Door de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en de uitbreiding van de railinfrastructuur bij drie regionale luchthavens, geeft dit een negatief effect op de belevingswaarde.

  • 1 Provincie Zuid-Holland, 2019
  • 2 Provincie Zuid-Holland, 2019
  • 3 Provincie Noord-Brabant, 2011
  • 4 Provincie Noord-Brabant, 2010
  • 5 Van Gogh Nationaal Park, 2019
  • 6 Provincie Flevoland, 2019