Hoekpunt Normeren

Waardevolle landschappen

Bij hoekpunt Normeren zijn de maatregelen voornamelijk gericht op het schonere en stiller worden van de luchtvaart. De groei van de luchtvaart is afhankelijk gemaakt van onder andere CO2-plafonds en het aandeel elektrisch vliegen. Bij een rem op de luchtvaartgroei is in dit hoekpunt een maatregel opgesteld om een Europees hogesnelheidsnetwerk aan te leggen om de internationale connectiviteit te behouden (maatregel E4). De (inter)nationale railinfrastructuur zal hierdoor uitgebreid worden. De luchthavens Schiphol en Rotterdam worden verbonden met de HSL-verbinding[1]. De HSL-lijn zal uitgebreid worden op de bestaande verbinding tussen deze luchthavens. Dat betekent dat UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam en Nationaal Landschap het Groene Hart niet te maken krijgen met nieuwe doorsnijdingen. Voor de overige luchthavens is de verwachting dat ook de bestaande spoorlijnen verbonden worden met buitenlandse HSL-verbindingen. Hierdoor zijn er geen nieuwe doorsnijdingen in het landschap en geeft dit geen veranderingen. Deze maatregel heeft hierdoor weinig tot geen effect heeft op het landschap van de luchthavens.

Doordat voornamelijk de bestaande infrastructuur gebruikt wordt bij het uitbreiden van de railinfrastructuur brengt dit beperkte veranderingen in het landschap met zich mee. Hierdoor is er weinig tot geen effect op de belevingswaarde.

  • 1 RHDHV, 2018