Verdelen

Hierin wordt ingespeeld op regionale ontwikkelkansen en de regionale vraag naar luchtvaart. Er wordt ingezet op spreiding van de luchtvaart (groeiruimte van regionale luchthavens verdubbelt tot 2050, Schiphol en Lelystad blijven gerestricteerd op resp. 500.000 vluchten en 45.000 vluchten). Daarbij worden specifieke kwaliteiten van regionale luchthavens benut en gecombineerd met investeringen in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en landzijdige bereikbaarheid. Met meer kleinschalige en innovatieve vormen (bijv. drones/elektrisch vliegen) van luchtvaart die op de regio toegesneden zijn. In Verdelen wordt de ruimte voor General Aviation (GA), of te wel de kleine luchtvaart, verdeeld over de verschillende regionale luchthavens en worden opties onderzocht voor nieuwe luchthavens voor de kleine luchtvaart.

Tabel 2.4 Bouwstenen hoekpunt Verdelen

 

Heeft effect in 2023-2030

Heeft effect in 2030-2050

Ruimte voor groei op regionale luchthavens (Lelystad: 45.000, Eindhoven: 70.000, Rotterdam/The Hague, GAE, MAA: allen 30.000) door benutten ontwikkelkansen van regionale luchthavens en investeren in de kwaliteit van de leefomgeving rond regionale luchthavens.

X

X

Type luchtvaart verdelen over luchthavens: defensie nader in te vullen, capaciteit Maastricht t.b.v. vracht verhogen, verbeteren landzijdige bereikbaarheid). General Aviation (GA) op regionale luchthavens van nationaal belang herverdelen over overige kleine regionale GA luchthavens, mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe kleine GA luchthavens voor bijv. zweefvliegen.

 

X

Anders gebruiken van Schiphol gericht op verminderen van de hinder én het behouden van de netwerkkwaliteit van de luchthaven met het oog op de economische betekenis.

X

X

Invulling geven aan ambitie 50% CO2 reductie in 2050 tov 2005 cf huidige ICAO doel door inspelen op en stimuleren van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt (drones, elektrisch vliegen, …). In 2050 is ambitie binnenlandse luchtvaart zero emissie.

 

X

Overzicht van de maatregelen van hoekpunt Verdelen
Figuur 2.10 Overzicht van de maatregelen van hoekpunt Verdelen
Assenkruis hoekpunt Verdelen
Figuur 2.11 Assenkruis hoekpunt Verdelen