Toets doelstellingen veiligheid, klimaat, leefomgeving, en economie

Onderstaande tabel geeft aan of de referentiesituatie en de hoekpunten aan de gestelde doelen voldoen of niet. Een nadere uitleg volgt in de daar op volgende paragrafen. Voldoende houdt in dat het hoekpunt tegemoetkomt aan het gestelde doel. Bij onvoldoende is dit niet het geval. Er is ook nog een tussencategorie benoemd: voldoet deels. Hier doet zich de situatie voor dat een deel van de indicatoren die vallen onder dat doel niet voldoen en een ander deel wel. Daarnaast is daar waar de situatie Schiphol verschilt met de van de regionale luchthavens, dit ook aangegeven in de tabel.

Tabel 3.1 Toets van referentiesituatie en hoekpunten aan doelen

Doelen/Hoekpunten

Referentiesituatie

Normeren

Concentreren

Verdelen

Veiligheid

Voldoende

Voldoende

Voldoet deels voor Schiphol

Voldoende voor Schiphol.

Voldoende voor regionale luchthavens

Voldoet deels voor regionale luchthavens

Klimaat

Onvoldoende

Voldoende

Onvoldoende

Onvoldoende

Leefomgeving

Voldoet deels

Voldoende

Onvoldoende

Voldoet deels

Economie

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Onvoldoende