Vestigingslocaties bedrijven

Huidige situatie

Internationale connectiviteit is een belangrijke vestigingsplaatsfactor bij de locatiekeuze van bedrijven. Dit speelt voornamelijk een rol bij bedrijven met een hoog aantal directe internationale relaties die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Bij internationale connectiviteit via luchtvaart gaat het vooral om de volgende soorten vestigingen:

  • Hoofdkantoren (mondiaal, Europees);

  • Internationale Service Centers (mondiaal, Europees);

  • Groothandel/logistiek;

  • Kennisinstellingen;

  • Internationale NGO’s, en;

  • Bedrijven met veel internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten.

Voor deze bedrijven is vooral het type bestemming (bestemming gekoppeld aan top 200 Global City regions), de directe connectiviteit (aantal directe vluchten) en de frequentie van vluchten van belang. Schiphol staat op dit vlak op nummer 2 in Europa met 327 directe bestemmingen en 4.861 directe vluchten per week (Schiphol Group, 2018). Bij regionale luchthavens speelt deze relatie een veel minder sterke rol. Dit komt omdat het aantal directe bestemmingen buiten Europa beperkt is en de frequentie van de vluchten lager is.

Trends en ontwikkelingen

Voor 2030 en 2050 speelt mee dat de beschreven internationale relaties niet statisch zijn, maar dynamisch. Bij het selectiecriterium internationale connectiviteit (bij de vestigingskeuze van bedrijven) zijn flexibiliteit en het vermogen om aan te passen dus van belang. Daarnaast is een trend waarneembaar in het belang van bepaalde selectiecriteria van internationale bedrijven: de mogelijkheden voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel (ook internationaal), en de verbinding met (internationale) kennisnetwerken worden belangrijker worden bij vestigingsbeslissingen. Deze factoren hangen samen met de kwaliteit van de internationale bereikbaarheid. In de referentiesituatie (met een positieve ontwikkeling van het netwerk van Schiphol) zullen bedrijven die een groot belang hechten aan internationale connectiviteit, zich blijven vestigen in de MRA, of de bredere regio rond Schiphol. Dit duidt een toenemende trend aan ten opzichte van de huidige situatie.