Deel A: Hoofdlijnen voor besluitvorming

Deel A bevat de hoofdlijnen van de studie en biedt de lezer de informatie die op hoofdlijnen nodig is voor onderbouwing van besluitvorming in de Ontwerp Luchtvaartnota. Deel B levert achtergrondinformatie voor conclusies uit deel A. In hoofdstuk 2 is een beschouwing opgenomen van de totstandkoming van het nieuwe beleid, inclusief een beschrijving van de strategieën als hoekpunten van het maatschappelijk speelveld voor de in de Luchtvaartnota te maken keuzes. In hoofdstuk 3 worden de milieu- en economische effecten van deze hoekpunten met elkaar vergeleken. Aansluitend hierop is de Voorkeursstrategie voorgesteld en de effecten ervan beschreven (hoofdstuk 4).

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.