Deel B: Onderbouwing

In deel B wordt de onderbouwing gegeven voor de vergelijking van alternatieven zoals weergegeven in hoofdstuk 3.

De onderbouwing start met een het toelichten van aanpak en methodiek van het milieueffectonderzoek in hoofdstuk 5. Om effecten te kunnen bepalen is inzicht nodig in de huidige situatie en de trends en ontwikkelingen van de relevante indicatoren. Deze huidige situatie en trends en ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zijn de effecten van de huidige situatie ten opzichte van de referentiesituatie beschreven en zijn de effecten van de alternatieve hoekpunten van het voorgenomen beleid uitgewerkt. Hoofdstuk 8 bevat leemtes in kennis en de aandachtspunten voor monitoring. Ten slotte zijn een overzicht van bronnen en literatuur, en een overzicht van begrippen en afkortingen opgenomen in de bijlagen.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.