Klimaat

Denkrichting klimaat

In deze denkrichting vervult Nederland samen met andere Europese landen een koplopersrol in het behalen van de klimaatdoelstellingen voor de internationale luchtvaart. Nederland zet zich binnen Europa en ICAO[1] in voor aanscherping van de internationale klimaatdoelstellingen voor internationale luchtvaart. Tevens worden flinke stappen gezet in het Nederlandse klimaatbeleid voor zowel de binnenlandse als de internationale luchtvaart[2]. De denkrichting gaat uit van een ambitie van sterke vermindering van de klimaatemissies van de binnenlandse en aan Nederland te relateren internationale luchtvaart (vertrekkende vluchten) en een versterking van het economische verdienvermogen van de Nederlandse maakindustrie en duurzame brandstofproducenten.

Doelstelling: halen van de klimaatdoelstellingen:

  • Voor 2030 is de doelstelling om de CO2 emissies terug te brengen naar het niveau van 2005

  • 50% reductie van CO2 in 2050 ten opzichte van 2005 (ICAO-doelstelling voor 2050)

In de referentiesituatie wordt de doelstelling uit het conceptklimaatakkoord voor 2030 niet gehaald. De ICAO-doelstelling voor 2050 wordt gehaald mits er meer dan 75% duurzame brandstof wordt bijgemengd.

Voor Normeren zijn de doelen uit het Hoekpuntendocument uitgangspunt geweest voor het berekende aantal vliegtuigbewegingen in 2030 en 2050. Doordat de aantallen zo gekozen worden, dat aan de normen wordt voldaan, spreekt het voor zich dat de doelstellingen bij dit hoekpunt behaald worden.

Concentreren haalt de doelstelling uit het conceptklimaatakkoord voor 2030 niet. De ICAO doelstelling voor 2050 wordt gehaald mits er 100% duurzame brandstof wordt bijgemengd.

Verdelen haalt de doelstelling uit het conceptklimaatakkoord voor 2030 bij 20% bijmengen. De ICAO doelstelling voor 2050 wordt gehaald mits er meer dan 75% wordt bijgemengd.

Conclusie: in alle hoekpunten is de ICAO doelstelling in 2050 te halen. De doelstelling voor 2030 uit het conceptklimaatakkoord kan gehaald wordt in Normeren en Verdelen, mits voor Verdelen 20% duurzame brandstof wordt bijgemengd.

  • 1 International Civil Aviation Organization of ICAO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer.
  • 2 In het PlanMER wordt niet getoetst aan de grondgebonden CO2-doelstelling uit het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. De verwachte klimaatimpact hiervan is nihil.