Ruimtebeslag

Huidige situatie

In onderstaande tabel is het fysieke directe ruimtebeslag van de verschillende luchthavens weergegeven. Het indirecte ruimtegebruik als gevolg van veiligheidszones, geluidscontouren en bouwhoogtebeperkingen is beschreven bij de vorige indicator ‘Ontwikkelmogelijkheden voor toekomstige functies’.

Tabel 6.5 Fysieke ruimte luchthavens Nederland[1]

 

Schiphol

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

Groningen

Lelystad

Grootte terrein (hectare)

2.787

22

528

176

180

255

Aantal start- en landingsbanen

6

1

1

1

2

1

Lengte maximaal

3.800

2.260

3.000

2.750

2.300

1.250

Opmerkingen

  

Militaire luchthaven met civiel medegebruik

  

Baanverlenging naar 2.700 meter in procedure

In Figuur 6.25 en Figuur 6.30 zijn de civiele luchthavengebieden weergegeven. Dit laat de huidige vorm en het ruimtebeslag van deze luchthavens zien. Alle luchthavens hebben geen knelpunten op het directe ruimtebeslag, behalve Schiphol. Daar hebben de terminals hun capaciteit bereikt en is er geen ruimte meer voor railinfrastructuur om uit te breiden. Dit levert knelpunten op voor het vervoeren van de groeiende reizigersaantallen[2].

Ruimtebeslag banenstelsel Schiphol
Figuur 6.25 Ruimtebeslag banenstelsel Schiphol
Luchthavengebied Rotterdam The Hague Airport
Figuur 6.26 Luchthavengebied Rotterdam The Hague Airport
Luchthavengebied Eindhoven Airport
Figuur 6.27 Luchthavengebied Eindhoven Airport
Luchthavengebied Lelystad Airport[3]
Figuur 6.28 Luchthavengebied Lelystad Airport[3]
Luchthavengebied Groningen Airport Eelde
Figuur 6.29 Luchthavengebied Groningen Airport Eelde
Luchthavengebied Maastricht Aachen Airport
Figuur 6.30 Luchthavengebied Maastricht Aachen Airport

Trends en ontwikkelingen

In het algemeen geldt dat wanneer luchthavens tegen hun fysieke capaciteitsgrenzen lopen, deze grenzen in de praktijk veelal kunnen worden opgerekt. In de toekomst is er wel sprake van uitbreiding van luchthavens Alle luchthavens kunnen echter binnen hun huidige grenzen dan wel ruimtereserveringen uitgebreid worden. De autonome situatie is hiermee gelijk aan de huidige situatie.

  • 1 RIVM, 2005
  • 2 SEO, 2014
  • 3 Ministerie van IenW, 2018