Hoekpunt Verdelen

In Verdelen is het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol aanzienlijk lager dan in de referentie, terwijl er meer vliegtuigbewegingen zijn op de regionale vliegvelden (met uitzondering van Lelystad).

Verschil ref t.o.v. Verdelen

# vliegtuigbewegingen

Schiphol

Eindhoven

Rotterdam

Lelystad

Groningen

Maastricht

Δ 2030

-130.000

9.000

8.000

0

12.500

12.500

Δ 2050

-231.000

27.000

5.000

0

12.500

12.500

Stilte en duisternis

Door de afname van het aantal vluchten zijn de geluidsbelasting en (in mindere mate) lichtvervuiling als gevolg van vluchten van en naar Schiphol lager dan in de referentie, terwijl door het hogere aantal vluchten op de vliegvelden Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht de geluidsbelasting en (in mindere mate) de lichtvervuiling rond de regionale vliegvelden toeneemt. Overall is door de afname van het totaal aantal vliegtuigbewegingen sprake van afname van geluidsverstoring.

In Verdelen is verder opgenomen dat door luchtruimherindeling vliegtuigen sneller hoger vliegen en stiltegebieden vermijden (L3). Dit heeft in beginsel een positief effect op de kwaliteit van de stiltegebieden. Ook de ambitie om meer elektrisch te gaan vliegen (K2) leidt tot minder geluidsbelasting, omdat elektrische motoren geluidsarmer zijn dat verbrandingsmotoren.

Kwetsbare natuurgebieden en soorten

In Verdelen is het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol lager dan in de referentie, terwijl er meer vliegtuigbewegingen zijn op de regionale vliegvelden (met uitzondering van Lelystad). De stikstofdeposities als gevolg van vluchten van en naar Schiphol zijn dus lager dan in de referentie, terwijl de regionale stikstofdeposities toenemen. Dat betekent minder stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden rondom Schiphol, zoals Naardermeer en Botshol, maar (in mindere mate) hogere deposities op Natura 2000-gebieden rondom de regionale luchthavens, zoals Oostvaarderplassen, Veluwe, duingebieden nabij Rotterdam, heidegebieden nabij Eindhoven en diverse bos- en heidegebieden nabij Maastricht.

Onderzoek en innovatie, leidend tot een groter aandeel elektrisch vliegen In Verdelen (K2), leidt tot minder stikstofemissie. Dat geldt ook voor vervanging van vliegverkeer door treinverkeer (K4) en voor het stimuleren van reizigers om minder ver en duurzamer te gaan vliegen (K7). Gezamenlijk kunnen deze maatregelen een positief effect hebben op Natura 2000-gebieden, natuurgebieden in het Natuur Netwerk Nederland en op de biodiversiteit. Voorlopig worden de effecten van dit hoekpunt als een kans op een positief effect beoordeeld.

Verbondenheid/versnippering

In Verdelen is sprake van verbetering van landzijdig voor- en na transport naar Schiphol, maar ook naar Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Uitbreiding van de infrastructuur naar deze luchthavens kan ten koste gaan van de verbondenheid van natuurgebieden rondom al deze luchthavens. Omdat in dit hoekpunt het landzijdig transport van en naar alle vliegvelden in de vorm van wegen en spoorwegen wordt uitgebreid kan enige extra versnippering van natuurgebieden niet worden uitgesloten.