Ruimte

Het thema ruimte omvat ontwikkelmogelijkheden voor toekomstige functies en ruimtebeslag. De gehanteerde indicatoren voor deze deelthema’s staan gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de impactbeoordeling van de referentiesituatie en de hoekpunten. Daarbij zijn de in hoofdstuk 5 onderdeel ruimte gepresenteerde uitgangspunten en aannames gehanteerd.

Tabel 7.43 Effectscore indicator per Hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.