Inleiding

De uitvoering van het beleid in verschillende kaders van het Rijk en de keuzes en ontwikkelingen in de luchtvaart zijn met onzekerheden omgeven. Effecten kunnen vaak nog zowel positief als negatief uitpakken, mede afhankelijk van de nadere uitwerking van het beleid in het vervolg. Om de 'hand aan de kraan' te houden bij de uitvoering van het beleid, is monitoring en evaluatie cruciaal.