Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de Voorkeursstrategie (VKS) beschreven zoals deze in de Ontwerp Luchtvaartnota is opgenomen. Belangrijk om te weten is dat de VKS bestaat uit elementen van de hoekpunten zoals die zijn beschreven in het PlanMER. Dit betekent dat ook de effecten van (elementen van) de VKS in het PlanMER zijn terug te vinden of zijn af te leiden. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt onderbouwd wat de verwachte effecten van het de VKS zijn gebaseerd op de effectbeoordelingen van de hoekpunten. Daarbij wordt ook geverifieerd dat er geen effecten worden verwacht in de VKS die buiten de beschreven effecten van de hoekpunten vallen en daarmee niet eerder in het PlanMER beschreven zijn.