Welzijn

Het thema welzijn omvat sociale publieke toegankelijkheid luchtvaart en sociale rechtvaardigheid. De gehanteerde indicatoren inclusief uitgangspunten en aannames staan gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de impactbeoordeling van de referentiesituatie en de hoekpunten.

Tabel 7.42 Effectscore indicator per Hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie