Stilte en duisternis

Luchthavens produceren zowel licht als geluid. Deze indicator beoordeelt de toe- of afname van het verkeersaanbod (zowel grondgebonden als in de lucht) en de toe- of afname van lichthinder door verkeerslichten veroorzaakt door uitbreiding van het banenstelsel.

Daarnaast beoordeelt deze indicator de impact op periodes van stilte door nachtsluiting van de luchthavens, de toe- of afname van het verkeersaanbod op luchthavens en op de ontwikkeling van het stiller worden van vliegtuigen.

Uitgangspunten

Bij de aanwijzing van stiltegebieden in de huidige situatie is geen rekening gehouden met vliegroutes. Vliegtuiggeluid kan de stilte in een stiltegebied verstoren, vooral als wordt afgeweken van normale routes of lager wordt gevlogen dan normaal. Een toename van het aantal vluchten zal daarom in beginsel leiden tot toename van verstoring van stiltegebieden. Ontwikkeling van een nieuw vliegveld met nieuwe routes zoals vliegveld Lelystad zal ook tot extra geluidsverstoring leiden. Anderzijds zal de ontwikkeling van stillere vliegtuigen dit negatieve effect verminderen.

Duisternis wordt in beperkte mate door toename van vluchten en uitbreiding van vliegvelden verstoord. Groei van het aantal vluchten heeft over het algemeen een geringe negatieve invloed op duisternis. Wel of geen nachtsluiting kan wel een effect hebben op de mate van duisternis rondom een luchthaven.