Natuur

Het thema Natuur omvat stilte en duisternis, kwetsbare natuurgebieden en soorten en verbondenheid/versnippering. De gehanteerde indicatoren voor deze deelthema’s staan gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de impactbeoordeling van de referentiesituatie en de hoekpunten. Daarbij zijn de in hoofdstuk 5 onderdeel Natuur gepresenteerde uitgangspunten en aannames gehanteerd.

Tabel 7.34 Effectscore indicator per hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.