Landschap

Het thema landschap is beoordeeld ten aanzien van waardevolle landschappen met landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en de belevingswaarde. De gehanteerde indicator staat gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de impactbeoordeling van de referentiesituatie en de hoekpunten. Daarbij zijn de in hoofdstuk 5 onderdeel landschap gepresenteerde uitgangspunten en aannames gehanteerd.

Tabel 7.36 Effectscore indicator per Hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.