Economie en Mobiliteit: uitwerking effecten

Deze paragraafindeling volgt een andere opzet dan voor de overige aspecten: beschrijving van effecten vindt plaats per indicator en niet per hoekpunt. In deze paragraaf worden voor per indicator de belangrijkste effecten beschreven en beoordeeld. Allereerst worden de conclusies en de effectscores per hoekpunt samengevat. Vervolgens wordt aangegeven hoe de effecten voor de indicator kwalitatief worden beschreven aan de hand van bestaande bronnen. Daarna wordt een effectbeschrijving per hoekpunt voor 2030 en (de veranderingen voor) 2050 beschreven. Deze effectbeschrijvingen passen als een ‘verlengstuk’ op de basis redeneerlijnen voor Economie per hoekpunt.