Veiligheid

Het bestaande systeem voor een veilige luchtvaart bestaat uit een wisselwerking tussen wet- en regelgeving en beleid, certificering en vergunningverlening, sectorpartijen die in lijn hiermee hun operatie uitvoeren en een overheid die hierop toeziet en indien nodig handhaaft. Het identificeren en beheersen van risico’s is aan de orde van de dag in luchtvaartsector en op alle lagen. Dit geheel zorgt ervoor dat de veiligheid in de luchtvaart acceptabel is, of beter gezegd: dat de veiligheidsrisico’s beheerst zijn tot een acceptabel niveau met de wetenschap dat absolute veiligheid niet bestaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt in haar rapport dat er geen signalen zijn dat de veiligheid op Schiphol onvoldoende is, maar dat er wel veiligheidsrisico’s en tekortkomingen in het systeem zijn die geadresseerd dienen te worden[1]. Voor zowel omgevingsveiligheid als vliegveiligheid als beveiliging geldt de continue cyclus van risicobeheersing. In de huidige situatie zijn de risico’s beheerst tot een acceptabel niveau of wordt er gewerkt aan de beheersing ervan.

  • 1 OVV, 2017