Hoekpunt Normeren

Het instellen van een CO2-plafond voor vertrekkende vluchten zal de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer nog steeds doen toenemen maar beduidend minder snel dan zonder plafond. Door de lange verblijfstijd van CO2 zal de klimaatimpact verder toenemen. De hoeveelheid (en dus ook de klimaatimpact) van NOx, aerosolen en waterdamp zal niet veranderen door het gebruik van biofuels. De impact neemt dus toe, maar minder dan zonder biofuels. Elektrificatie van korte afstandsvluchten zorgt er vooral voor dat er meer van deze vluchten uitgevoerd kunnen worden, het CO2-effect is in eerste instantie beperkt.

Het hoekpunt Normeren stelt een maximum aan de CO2-uitstoot. De verwachting is dat de geboden ruimte volledig opgevuld wordt. In 2030 gaat het om 9,77 Mton, in 2050 gaat het om 0,23 Mton voor alle uit Nederland vertrekkende vluchten. Ten opzichte van de Referentiesituatie is dat een reductie van 20% tot 30% in 2030 en 90 tot 100% in 2050.

De CO2-plafonds voor dit hoekpunt zijn dusdanig gekozen dat wordt voldaan aan zowel het conceptklimaatakkoord voor 2030, als de ICAO- en Parijsdoelstelling voor 2050.

Tabel 7.27 Klimaatimpact hoekpunt Normeren

Normeren

Effect in 2030 ten opzichte van referentiesituatie

Effect in 2050 ten opzichte van referentiesituatie

Conclusie

Schiphol

Positief

Sterk positief

Positief tot zeer positief resultaat aannemelijk

Overige luchthavens

Neutraal

Sterk positief