Veiligheid vliegen

Huidige situatie

De veiligheid van de luchtvaart vertoont wereldwijd de laatste jaren een trend van verbetering. ICAO stelt wereldwijde ongeval-statistieken beschikbaar via ICAO’s integrated Safety Trend Analysis and Reporting System (iSTARS). Een trendgrafiek gebaseerd op wereldwijde ongeval statistieken is weergegeven in Figuur 6.5. De kans op een ongeval, uitgedrukt in ongeval per miljoen vluchten, is de afgelopen decennia significant gedaald. Dit is het gevolg van betere risicobeheersing, van strategisch tot operationeel niveau. De afgelopen twee jaren is de kans op een ongeval licht gestegen, de lange termijn trend wordt hiermee echter niet gebroken. Er is nog steeds sprake van een veiliger wordende luchtvaart. Uit deze data blijkt dat wereldwijd in 2018 de kans op een ongeval in een commerciële vlucht boven de 5700 kg gelijk staat aan 2.59 x 10-6 per vlucht.

De kans op een ongeval voor de commerciële luchtvaart en vliegtuigen boven 5700 kg wereldwijd[1]
Figuur 6.3 De kans op een ongeval voor de commerciële luchtvaart en vliegtuigen boven 5700 kg wereldwijd[1]

Figuur 6.4 geeft inzicht in het ongevalsrisico van de van de EU, op basis van de gegevens van iSTARS.

De kans op een ongeval voor de commerciële luchtvaart en vliegtuigen boven 5700 kg wereldwijd[2]
Figuur 6.4 De kans op een ongeval voor de commerciële luchtvaart en vliegtuigen boven 5700 kg wereldwijd[2]

Trends en ontwikkelingen

Met betrekking tot veiligheid vliegen zijn er belangrijke trends en ontwikkelingen te noemen. Er worden onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan waardoor ondanks de groei van het vliegverkeer de veiligheidsrisico’s worden beheerst. Nieuwe toepassingen in de luchtvaart worden aan strenge veiligheidseisen getoetst. Op Schiphol wordt een integraal veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld. Er is een huidige trend in veiligheidsverbetering te zien die de komende jaren zal worden voortgezet. Deze trends en ontwikkelingen worden beschreven in het achtergronddocument.

  • 1 ICAO, 2018
  • 2 ICAO, 2018