Gezondheid

Het thema gezondheid omvat geluidhinder (ernstig gehinderden, slaapverstoring en hinderbeleving) en luchtkwaliteit. De gehanteerde indicatoren voor deze deelthema’s staan gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de impactbeoordeling van de referentiesituatie en de hoekpunten. Daarbij zijn de in hoofdstuk 5 onderdeel Beoordelingsmethode referentiesituatie en hoekpunten gepresenteerde uitgangspunten en aannames gehanteerd.

Tabel 7.3 Effectscore indicator per hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.