NOx en waterdamp op nationaal niveau

De klimaatimpact van de luchtvaart is eveneens beoordeeld op de NOx uitstoot en op waterdamp veroorzaakt door de Nederlandse luchthavens.

Uitgangspunten

Naast CO2 worden er waterdamp en kleinere hoeveelheden NOx, aerosolen, (ultra)fijnstof en onverbrande koolwaterstoffen uitgestoten. Van deze stoffen verblijft CO2 tientallen tot honderden jaren in de atmosfeer alwaar de stof zijn klimaatimpact doet gelden. Hoe groot de impact NOx, aerosolen, (ultra)fijnstof en onverbrande koolwaterstoffen precies is en wat de invloed is op andere in de atmosfeer aanwezige stoffen is onzeker[1]. De effecten hiervan zijn dan ook op basis van expert judgement bepaald en met grote foutmarge omgeven. Het uitgangspunt is dat de gekozen strategie een zeer beperkte invloed heeft op de technologische ontwikkelingen bij fabrikanten, daarom is het aantal bewegingen de belangrijkste onderscheidende factor tussen de hoekpunten.

  • 1 Zhu et al., 2011