Hoekpunt Verdelen

Het uitplaatsen van vluchten betekend niet dat het aantal vluchten op Schiphol minder wordt, Immers de vraag (naar slots) is groter dan het aanbod. De uitgeplaatste vluchten zullen met relatief kleine vliegtuigen worden uitgevoerd. Voor Nederland betekent dit een netto mogelijkheid tot groei van de luchtvaart.

Door de 50% ambitie zou het kunnen zijn dat de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. Echter, door het cumulatieve effect en de lange levensduur van CO2 zal de impact van de luchtvaart op het klimaat blijven toenemen zij het minder snel.

Op basis van de verwachte aantallen vliegtuigbewegingen in combinatie met een bijmengverplichting voor duurzame brandstoffen en elektrificatie tot 500 km (enkel in 2050) is een CO2-emissie van 11,1 tot 11,8 Mton in 2030 en 2,0 Mton tot 6,4 Mton in 2050 voor alle uit Nederland vertrekkende vluchten de verwachting[1]. In vergelijking met de Referentiesituatie is dat een verbetering van ongeveer 12% in 2030 en een verbetering van ongeveer 21% in 2050.

In 2030 wordt de doelstelling uit het conceptklimaatakkoord net gehaald bij 14% bijmenging. In 2050 wordt de ICAO-doelstelling ruim gehaald, mits de doelstelling om 100% bij te mengen gehaald wordt. De Parijs-doelstelling wordt niet gehaald.

Tabel 7.29 Klimaatimpact hoekpunt Verdelen

Verdelen

Effect in 2030 ten opzichte van referentiesituatie

Effect in 2050 ten opzichte van referentiesituatie

Conclusie

Schiphol

Positief

Positief

Netto positief resultaat door beperking op Schiphol

Overige luchthavens

Negatief

Sterk negatief

  • 1 Afhankelijk van 7 of 14% bijmenging in 2030 en 50% of 100% bijmenging + elektrisch vliegen tot 500 km