De Luchtvaartnota in de context van andere plannen en besluiten

De Luchtvaartnota zal in de toekomst nader worden uitgewerkt in vervolgbesluiten over meer concrete programma’s, plannen en projecten. Een aantal andere plannen en besluiten zijn nauw verweven zijn met de besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart. Een overzicht van de belangrijkste plannen en besluiten is hierna opgenomen.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Figuur 1.4: De luchtvaartnota in de context van andere plannen en besluiten