Klimaat

Klimaatimpact bestaat uit veranderingen in onder andere temperatuur, hoogte van de zeespiegel, ijs en sneeuw bedekkingsgraad en neerslag. Dat heeft invloed op de land- en bosbouw, ecosystemen, energieproductie en consumptie, en heeft ook invloed op de mens bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheid en sociale effecten.

Kerosine, een koolwaterstof, is de belangrijkste brandstof voor de luchtvaart. Bij de verbranding van kerosine komt CO2, fijnstof en water vrij. Deze dragen allemaal bij aan de opwarming van de aarde.

De klimaateffecten van de Nederlandse luchtvaart zijn bepaald aan de hand van de CO2-, NOx- en waterdampemissies van alle uit Nederland vertrekkende vluchten. Hiermee kijkt het PlanMER naar de volledige impact van de aan Nederland toe te schrijven luchtvaart. In het PlanMER is bij de bepaling van de klimaateffecten voor wat betreft stikstof alleen gekeken naar de directie emissies die samenhangen met starts en landingen van de Nederlandse luchthavens , de zogenaamde LTO-cyclus onder de 3.000 voet. Volgens het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek moeten ook de emissies die afkomstig zijn boven 3.000 voet in ogenschouw worden genomen, omdat boven deze grens veel NOx-emissies afkomstig zijn van de luchtvaart, ook al is de beïnvloedbaarheid van emissies boven de 3.000 voet door Nederland gering is. Op dit moment zijn emissie van NOx boven 3000 voet en van luchthaven gerelateerde activiteiten echter nog niet in beeld.