Concentreren

Hierin wordt ingezet op een optimaal verbindingennetwerk geconcentreerd op Schiphol. De vraag naar luchtvaart wordt zoveel mogelijk geaccommodeerd en het aantal passagiers groeit mee met het bruto binnenlands product. Dit wordt gecombineerd met investeringen in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol. Hiertoe wordt ook het banenstelsel aangepast (schatting: capaciteit max. 800.000 vluchten in 2050). Luchtvaart behoudt en versterkt daarmee de grote economische betekenis ervan voor Nederland. De regionale luchthavens behouden hun huidige rol.

Tabel 2.3 Bouwstenen hoekpunt Concentreren

 

Heeft effect in 2023-2030

Heeft effect in 2030-2050

Groei van de luchtvaart geconcentreerd accommoderen op Schiphol met o.a. aanpassing van het banenstelsel om hinder te concentreren en capaciteit te verhogen. De luchtvaart (aantal passagiers) groeit mee met de ontwikkeling van BBP (1-2% per jaar), waarbij wordt gewaarborgd dat Nederland goede verbindingen houdt met de belangrijkste economische centra in de wereld.

X

X

Ontwikkelen multimodale hub Schiphol: uitbreiding van de rail-infrastructuur rond Schiphol t.b.v. een goede landzijdige bereikbaarheid.

 

X

Investeren in de kwaliteit van de leefomgeving rond Schiphol vanuit een omgevingsfonds dat wordt gefinancierd uit de meeropbrengst van de belasting op vliegtickets. Aanpassen sloopzones en beperkingengebieden rond Schiphol leidt tot nieuw te slopen woningen.

 

X

Invulling geven aan ambitie 50% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 2005 cf huidige ICAO doel met vooral inzet op innovatie gericht op economische spin-off. Faciliteren en stimuleren van innovatie met een nationale vliegbelasting waarvan de meeropbrengst wordt ingezet voor stimuleren van innovatie (duurzame hernieuwbare brandstoffen, drones, elektrisch vliegen) en accommoderen van proeftuinen. In 2050 is ambitie binnenlandse luchtvaart zero emissie

X

X

Overzicht van de maatregelen van hoekpunt Concentreren (denkrichtingen veiligheid en economie)
Figuur 2.7 Overzicht van de maatregelen van hoekpunt Concentreren (denkrichtingen veiligheid en economie)
Overzicht van de maatregelen van hoekpunt Concentreren (denkrichtingen leefomgeving en klimaat)
Figuur 2.8 Overzicht van de maatregelen van hoekpunt Concentreren (denkrichtingen leefomgeving en klimaat)
Assenkruis hoekpunt Concentreren
Figuur 2.9 Assenkruis hoekpunt Concentreren