Klimaat

Het World Meteorological Organization (WMO) heeft vastgesteld dat het CO2-gehalte in de atmosfeer van 270 ppm (deeltjes per miljoen) vanaf de eerste stoommachine is gestegen naar 400 ppm[1]. Dit gas veroorzaakt, samen met andere broeikasgassen als CO, H2O, NOx (stikstofoxide), O3 (ozon), CH4 (methaan), F-gassen en aerosolen (kleine stof- of vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven) het zogenaamde broeikaseffect. Het broeikaseffect wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat broeikasgassen de warmtestraling van de zon absorbeert. Bij een toename van broeikasgassen in de atmosfeer zal er netto meer warmte vastgehouden worden waardoor het warmer zal worden. Een temperatuurstijging kan mogelijk grote effecten hebben op onze omgeving. Om de temperatuurstijging tegen te gaan zal de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten moeten worden gereduceerd[2].

Naast dat luchtvaart een bron van broeikasgassen is, is het de verwachting dat de temperatuurstijging ook een effect zal hebben op de luchtvaart zelf. De verwachting is dat de operatie en capaciteit op en rond luchthaven nadelige effecten kunnen ondervinden van het intensiveren van weersomstandigheden als wind, neerslag en temperatuur[3].

  • 1 WMO, 2016
  • 2 Schleussner et al., 2016
  • 3 Expert judgement NLR, 2019