Mobiliteit/bereikbaarheid

In deze paragraaf wordt  gekeken naar de indicatoren modaliteiten, bereikbaarheid/ netwerkkwaliteit/ connectiviteit en vestigingslocaties. De beschrijving van de huidige en de referentiesituatie gaat vooral in op de situatie op  Schiphol. Waar mogelijk zijn de regionale luchthavens ook beschreven.